Aktualności

ZMIANA PROCESU REJESTRACJI NOWYCH ZAWODNIKÓW

3/07/2024 08:42

Z dniem 1 lipca 2024 roku uległ zmianie proces rejestracji zawodników chcących dołączyć po raz pierwszy do rozgrywek piłkarskich PZPN.


Dotychczasowa ścieżka rejestracji przez klub w aplikacji Kluby24 zostanie zastąpiona rejestracją w aplikacji mZawodnik. Wniosek o przyjęcie do klubu będzie wypełniał sam zawodnik lub, w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic.

Dalsza ścieżka rozpatrywania wniosku pozostaje bez zmian. Wypełniony wniosek przez zawodnika będzie dostępny w systemie Kluby24 w zakładce "Wnioski o przyjęcie do klubu". Po jego akceptacji przez klub, zostanie on elektronicznie przesłany do właściwego Wojewódzkiego Związku Piłkarskiego (WZPN). Jeśli WZPN zatwierdzi wniosek, zawodnik zostanie potwierdzony w klubie i będzie widoczny w systemie Kluby24 w zakładce "Lista zawodników".

W związku z powyższą zmianą, do 15 lipca należy dokończyć rejestracje wniosków o przyjęcie do klubu złożone dotychczasową ścieżką (klub składa wniosek w imieniu zawodnika).  Właściwy WZPN będzie miał czas do 22 lipca na rozpatrzenie aplikacji zawodników pochodzących z dotychczasowej ścieżki.

Po 22 lipca wszystkie nierozpatrzone wnioski, pochodzące z rejestracji rozpoczętej przez klub. zostaną usunięte z systemu.